share

aosom

aosom.ro%20

duminică, 5 februarie 2023

semnificația Reducerii prețului

 Reducerea prețului are semnificația specificată în Secțiunea 2.4(e); Eșantion 1 Eșantion 2 Pe baza a 2 documente Salvați o copie ștearsă Reducerea prețului anunțat înseamnă reducerea prețului atunci când achizițiile cumulate pentru fiecare an calendaristic ating intervale de achiziție predefinite, așa cum este descris în Anexa B. Orice comandă de achiziție emisă după atingerea unui interval de volum va fi evaluată. după ajustarea pentru reducerea respectivă așa cum este descris în Anexa B. Eșantion 1 Eșantion 2 Pe baza a 2 documente Salvați o copie Reducere. Marja de preț (O pentru Muncă și Profit SGA) scade pe măsură ce volumul total de tranzacționare în dolari al Gadex crește, așa cum se arată mai jos. Dolari cumulați cheltuiți pentru Markup pentru prețul Sanmina [*] [*] [*INFORMAȚIA CONFIDENTIALĂ DIN ACEST ANEXĂ A FOST OMISĂ ȘI DEPISATĂ SEPARAT LA COMISIE. A FOST CERAT TRATAMENT CONFIDENȚIAL PENTRU PĂRȚILE OMISE. Exemplul 1 Exemplul 2 Bazat pe 2 înregistrări Salvați o copie Exemple de reducere de preț într-o singură propoziție V47 CONTRACT-046.1 Reducere producător (oct. 2006) Dacă, înainte de livrarea articolelor câștigătoare de către Antreprenor, Antreprenorul anunță o reducere la echipamentul original prețul producătorului, Antreprenorul trebuie să ofere Commonwealth-ului o reducere comparativă de preț. V48 CONTRACTUL-046.1 Reducerea prețului producătorului (octombrie 2006) Dacă, înainte de livrarea de către Antreprenor a articolelor adjudecate, producătorul de echipamente originale anunță o reducere de preț, o reducere comparativă a prețului către Commonwealth pentru o parte a contractantului. In cazul livrarii cu intarziere se aplica regimul de reducere a pretului prevazut la articolul 26. in clauza de reducere a pretului (clauza PRS). Antreprenorul va depune facturi la prețuri reduse care să indice pe factură că reducerea este în conformitate cu clauza „Reducere de preț” din documentele contractului. Alte definiții ale reducerii prețului Reducerea prețului are semnificația atribuită în secțiunea 1.5 a acestui document. Exemplul 1 bazat pe 2 documente Păstrarea unei copii a reducerii de preț înseamnă o sumă egală cu excesul de (i) 14.139.519 USD, care este valoarea actualizată convenită la 1 ianuarie 1998 a costului impozitului Ashland ("Costul curent al impozitului" ) pentru a face referire la deducerile pentru costurile de capital prezentate în Anexa A la Anexa 2.02(b)(1) ("Anexa A Amortizării"), spre deosebire de alocarea deducerilor pentru costurile de capital pentru Ashland, așa cum este prevăzut în Anexa A la Anexa B la Anexa 2.02( b)(1) („Deprecierea Anexei B”), plus (ii) valoarea actualizată de la 1 ianuarie 1998 a costului fiscal al Ashland în atribuirea acestuia Amortizarea Anexă A vs. Amortizarea casetei B, ținând cont de scăderea venitului impozabil de către Ashland sau de creșterea pierderii impozabile din vânzarea tuturor intereselor sale în companie atunci când aloca deprecierea casetei A cu deprecierea casetei B („Costul impozitului pe valoarea actualizată de vanzare"). Exemplul 1 Pe baza a 2 documente Păstrarea unei copii a reducerii de preț înseamnă o sumă egală cu excesul de (i) 14.139.519 USD, care este valoarea actualizată convenită la 1 ianuarie 1998 a costului fiscal al Ashland („valoarea costului fiscal curent”) a alocării deducerilor de depreciere, astfel cum este prevăzut în anexa A la anexa 2.02(b)(1) („Anexa A de amortizare”), în ceea ce privește alocarea deducerilor de amortizare către Ashland, așa cum este prevăzut în anexa B la anexa 2.02( b)(1) („Anexa B Amortizare”), plus (ii) valoarea actualizată, la 1 ianuarie 1998, a costului bugetar pentru Ashland al alocarii acestuia a amortizarii din Tabelul A peste amortizarea din Tabelul B, ținând cont de reducerea venitului impozabil al lui Ashland sau de creșterea pierderii de venit impozabil din vânzarea tuturor intereselor sale în companie atunci când amortizarea din tabelul A este încasată de aceasta din amortizarea tabelului B („costul im la valoarea actuală la l de vânzare"). „Amortizarea din Anexa A reprezintă deducerile de amortizare convenite în ceea ce privește activele achiziționate de Ashland la încheierea Acordului de transfer al activelor și grantul alocat acestuia pe perioada de amortizare a unor astfel de active, așa cum este stabilit în Secțiunea 6.03 din Acordul modificat și Acord Restated LLC din 31 decembrie 1998. Anexa B Amortizarea reprezintă prevederile de amortizare convenite cu privire la proprietatea investită în Ashland la încheierea Contractului de grant și transfer de active ce i-a fost atribuit pe durata de amortizare a acestei proprietăți, așa cum este stabilit. în Secțiunile 6.03, 6.12 și 4.01(c) din prezentul Acord, în vigoare înainte de această actualizare, ca și cum ar fi fost în vigoare pentru întreaga perioadă de amortizare, dar tratând activele care alcătuiesc Programul de închiriere principal Xxxxxxx Xxxxx ca proprietăți în subînchiriere enumerate în Anexă 4.01(c) în sensul Secțiunilor 4.01(c) și 6.12 Tabelul o Tabelul amortizarea nu trebuie revizuită pentru a reflecta valoarea reală a deducerilor din depreciere aferente activelor achiziționate de Ashland la închiderea acordului de contribuție și transfer atribuit lui Ashland sau pentru a reflecta vânzarea sau alte dispoziții de către Ashland. Compania a oricărei proprietăți aduse de Ashland după încheierea acordului de transfer și transferul activelor. „În scopul determinării costului taxei pe valoarea actualizată și numai a costului taxei pe valoarea actualizată la vânzare, au fost și vor fi utilizați următorii factori și ipoteze: (i) rata de actualizare de 9% pe an, (la) venit combinat federal/de stat rata de impozitare de 39%, (iii) impactul fluxului de numerar al unei reduceri a impozitului pe venit al lui Ashland pentru un an ca... Exemplul 1 Pe baza unui document Salvare copiere Eliminare anunț prețul [* **] este redus pe baza unui calcul făcută în conformitate cu secțiunea 6.9 (c), dacă există reduceri sau oferte promoționale 1 documente Salvați o copie Reducere Reducerea prețului înseamnă o reducere de preț aprobată de ARMP pentru o marcă a unui medicament listat (inclusiv reduceri de preț reglementate sau reduceri de preț rambursabile administrativ ), excluzând reducerile de preț scutite Eșantionul 1 Bazat pe 1 in Înregistrare Salvarea unei copii Reducerea prețului are semnificația care i se atribuie în Articolul 16.2. Eșantionul 1 bazat pe 1 înregistrări Salvați o copie Ștergeți O reducere a prețului anunțată înseamnă o reducere de preț aprobată de producător pentru o marcă de produs farmaceutic listată, care va intra în vigoare ca urmare a aplicării legii. Termen înseamnă termenul acestui Acord, așa cum este stabilit în clauza 2. TGA înseamnă Administrația de Bunuri Terapeutice care face parte din Departament. În acest acord, cu excepția cazului în care se specifică altfel: Exemplul 1 Pe baza documentelor 1 Păstrarea unei copii a reducerii de preț are semnificația stabilită în Secțiunea 2.02(b) din Acordul de vânzare/cumpărare, Drepturile de înregistrare și suspendare.” Pe baza Eșantionului 1 pe 1 Document Salvat Copie Reducere a prețului înseamnă o reducere de 2% față de eșantionul internațional de clienți participanți, prețul la momentul relevant, prețul real al mărcii de referință sau, dacă marca de referință nu are un preț real la momentul relevant, pret aprobat din fabrica al marcii Mentioned Champion 1 Pe baza a 1 documente


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

emag

emag

Persoane interesate