share

aosom

aosom.ro%20

marți, 12 septembrie 2023

Reducerile de preț observate

 

6.1. Reduceri de preț


REDUCERI DE PREȚ


Reducerile de preț observate sunt: ​​discount, prag de rentabilitate, reducere, reducere de lichidare.


Reducerea reprezintă reducerea aplicată în mod excepțional prețului de vânzare convenit anterior între furnizor și client. Reducerea acoperă în general anumite defecte de calitate ale bunurilor vândute, ținând cont de clauzele stabilite în contract.


Amestecă este o reducere de preț care se aplică în mod excepțional, ținând cont de volumul vânzărilor sau de importanța cumpărătorului. Extragerea reprezintă în general un procent aplicat prețului de vânzare. Acest procent este stabilit în ofertă sau rezultă dintr-o negociere între părți.


Reducerea reprezintă o reducere de preț calculată la toate tranzacțiile efectuate cu același cumpărător într-o anumită perioadă.


Reducerea de numerar este un bonus pe care furnizorul îl acordă clientului pentru plata anticipată a unei sume datorate. În acest caz, furnizorul înregistrează cheltuielile, iar cumpărătorul înregistrează venituri. Ordinea în care se aplică aceste reduceri de preț este următoarea: bonus, retragere, rambursare și rambursare. Reducerea se calculează în cascadă. Procentul sau valoarea absolută a fiecărei categorii de reduceri se aplică sumei rămase.


Exemplu:


Valoarea brută a unei facturi pentru vânzarea de mărfuri este de 15 milioane de reale.

Reducerea pentru defecte de calitate este de 500.000 lei.


Reducerea (1) pentru vânzări de peste 1.000.000 de euro este de 5%.

Pragul de rentabilitate (2) al poziției preferate a cumpărătorului este de 10%.


Versiunea online a Cartei Verzi de Contabilitate 2023

Versiunea online a Cartei Verzi de Contabilitate 2023


Vezi detalii AICI

Examen de consilier fiscal 2023

Examen de consilier fiscal 2023


Vezi detalii AICI

Ghid SAF-T pentru corectarea rapoartelor

Ghid SAF-T pentru corectarea rapoartelor


Vezi detalii AICI


Reducerea de decontare pentru plata anticipată a scadentei este de 3%.

Procentul aplicat este de 19%.

Valoarea brută a activului = 15.000.000Se reduce în ordinea:


să ramburseze 500.000


14.500.000


remiză (1)


14.500.000 x 5% 725.000


13.775.000


remiză (2)


13.775.000 x 10% 1.377.500


12.397.500


� reducere de lichidare


12.397.500 x 3% 371.925


12.025.575

-adăugat T.V.A.


12.025.575 x 19% 2.284.859


14.310.434


Valoarea de 14.310.434 lei reprezintă obligația de plată rămasă după aplicarea reducerilor de preț de către furnizor.


PRUDENT!


Pentru ca aceste cheltuieli să fie deductibile, este important ca reducerile de preț să nu contravină prevederilor Legii concurenței nr. 2. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.


9. Cheltuieli determinate de diferențe nefavorabile de valoare a acțiunilor persoanelor juridice investiții, precum și de diferențe nefavorabile de valoare a valorilor mobiliare emise la timp, cu excepția celor determinate de transferul transferul acestora;


10. Cheltuieli efectuate de întreprinderile agricole, stabilite în condițiile legii, pentru dreptul de folosință a terenurilor agricole puse la dispoziție de parteneri, precum și participarea la distribuirea producției obținute prin folosirea acesteia, prevăzute în contracte. a unei companii sau asociații;


În practică, apar două situații:


� dreptul de folosință a terenului se evaluează și se înregistrează în capitalul social, sub formă de acțiuni;


� se stabilește un arendare sau o taxă pentru dreptul de folosință a terenului.


În primul caz, asociații societății agricole primesc dividende proporționale cu acțiunile


rețeaua socială înregistrată. Pentru dividendele primite, aceștia sunt plătitori de dividende.


În al doilea caz, nu se plătește nicio taxă pe chiria sau taxele colectate.


Afacerea agricolă se înregistrează ca o cheltuială de exploatare cu redevențe (închiriere), plătită în numerar sau în natură.


Dacă aceste cheltuieli sunt mai mari decat cele prevăzute în contract, diferențele suplimentare notate nu sunt deductibile.


11) Cheltuieli de management, consultanță, asistență sau alte cheltuieli, a căror necesitate nu poate fi justificată pentru desfășurarea activității sale și pentru care nu au fost încheiate contracte.


IMPORTANT:


În baza acestor prevederi, este necesar ca serviciile sa fie efectiv prestate și executate pe baza unui contract scris care sa contina respectiv date despre furnizori, condițiile de execuție, indicarea serviciilor prestate precum și taxele facturate. total. Valoarea contractului și cheltuielile de această natură trebuie să fie repartizate pe toată durata contractului sau pe durata realizării obiectului contractului. Verificarea necesității prestării serviciului se realizează prin analiza documentelor justificative care atestă efectuarea serviciilor, precum: procese verbale de construcție, procese verbale de recepție, rapoarte de construcție, studii de fezabilitate, studii de piață sau orice alt material justificativ.


Cheltuieli cu contribuțiile plătite peste limitele stabilite sau reglementate de legile de reglementare.


Cheltuieli cu prime de asigurare plătite de angajator, în numele salariatului, care nu sunt incluse în veniturile realizate;


14) Alte salarii și/sau cheltuieli similare, care nu sunt supuse impozitului pe lucrători, fără a aduce atingere excepțiilor expres prevăzute pentru persoana fizică;


15) Cheltuieli cu primele de asigurare care nu privesc bunurile societății, precum și cele care nu sunt inerente activității, cu exceptia activelor care reprezinta garantii bancare pentru creditele primite sau utilizate în cadrul contractelor de închiriere;


16) Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat efectuate în conformitate cu Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.


Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin asupra transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor materiale sau a mijloacelor financiare, de către o persoană fizică sau juridică numită SPONSOR, pentru a sprijini activități nonprofit desfășurate de cealaltă parte, denumită SPONSOR. BENEFICIAR de sponsorizare.


NOUTĂȚI din Reglementările contabileCe cheltuieli sunt deductibile? Și ce cheltuieli NU sunt deductibile?Vă rugăm să rețineți: se aplică noi reguli fiscale! Este bine să le cunoști și să le integrezi rapid în afacerea ta, mai ales când vine vorba de deductibilitatea cheltuielilor, o sursă utilă de recuperare a banilor pentru bugetul tău, și mai ales acum, în plină criză economică!


De evitat acum:


-> erori în evidențele fiscale

-> multe salate

-> sanctiuni sau calcule in detrimentul buzunarului dumneavoastra din cauza necunoasterii noilor cerinte legislative privind deductibilitatea cheltuielilor.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

emag

emag

Persoane interesate