share

aosom

aosom.ro%20

miercuri, 17 august 2022

practicile comerciale cu reduceri de preţ

 Reglementează practicile comerciale cu reduceri de preţ.


Pentru a crea un context mai favorabil dezvoltării comerțului cu amănuntul, Guvernul consideră că este necesară modificarea acestui regim, standardizând și clarificând unele aspecte referitoare la practicile comerciale cu reduceri de preț, pentru a le asigura acestora reguli proprii de oportunități pentru agenţi economici. Practicile comerciale cu reduceri de preț includ, cu excluderea oricăror altele, metodele de reducere a vânzărilor, promoții și lichidare a produselor. 

În acest context, sunt anticipate și datele celor două perioade anuale admise la vânzare, pentru a permite o mai mare disponibilitate a stocului pentru exercițiul comercial pe o perioadă mai lungă de timp. In ceea ce priveste promotiile, se defineste acest tip de vanzare si se clarifica situatiile in care se poate desfasura si regulile la care se supune. In ceea ce priveste lichidarea produselor se aplica regulile generale stabilite pentru celelalte modalitati de vanzare cu reducere de pret. 

Pe de altă parte, având în vedere noile forme și canale de eliminare a surplusului de producție, vânzarea directă către consumatori de către companiile industriale a produselor care nu trec controlul calității sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului statut. 

De asemenea, s-a considerat necesar să se clarifice modalitățile în care trebuie exercitate drepturile consumatorilor, stabilindu-se că în perioadele de reducere a prețurilor, exercitarea acestor drepturi, adică dreptul la informare și dreptul de a garanta bunurile și serviciile, nu este supusă orice limitări. 

Pe lângă aceste aspecte, Guvernul decide și să legifereze pentru a garanta dreptul consumatorilor la informare, în special în ceea ce privește vânzarea produselor defecte; consolidarea drepturilor consumatorilor prin permiterea utilizării modalităților de plată prezente în mod normal în vânzările la preț redus și permițând consumatorului, după acordul cu comerciantul, înlocuirea produsului achiziționat, indiferent de motiv și fără a aduce atingere aplicării regimului juridic; de garanții asupra bunurilor de consum conform decretului-lege din 8 aprilie. 

A fost promovată audierea Consiliului Naţional al Consumatorului (CNC).

Au fost consultate Asociația Portugheză a Companiilor de Distribuție (APED) și Confederația Portugheză de Comerț și Servicii (CCP). 

Prin urmare:

Guvernul decretă următoarele: 

Articolul 1 Obiectul

Prezentul decret-lege reglementează practicile comerciale cu reducerea prețului, în vederea vânzării de acțiuni, prin creșterea vânzărilor. . de volum sau pentru a facilita lansarea unui produs necomercializat anterior de agentul economic.

Articolul 2 

Domeniul de aplicare

Prezentul decret-lege se aplică:

a) vânzărilor cu amănuntul efectuate în unități comerciale;

b) Oferta de servicii, cu ajustările necesare.

c) Vânzări cu amănuntul efectuate la distanță, la domiciliu sau prin alte mijloace în afara uzinelor, cu ajustările necesare.

Definiții

1 -în sensul prezentului decret lege, prin practici comerciale cu reducere de preț înțelegem următoarele tipuri de vânzare:

a) „vânzări”, vânzarea de produse la un preț mai mic decât prețul cel mai mic practicat anterior în aceeași afacere, cu scopul de a promova fluxul accelerat de stocuri;

b) „Promoții”, vânzarea promovată în scopul favorizării vânzării anumitor produse sau lansării unui produs necomercializat anterior de către agentul economic în cadrul aceluiași exercițiu comercial, precum și desfășurarea activității comerciale:

i) La un preț mai mic la prețul mai mic practicat anterior sau la condiții mai avantajoase decât cele utilizate în perioadele de vânzare fără reducere de preț, practicate în aceeași afacere; sau

ii) în cazul unui produs necomercializat anterior de agentul economic, la un preț mai mic decât prețul care urmează să fie aplicat după perioada de reducere sau în condiții mai avantajoase decât cele utilizate după perioada respectivă;

c) „Lichidare”, vânzarea excepțională a produselor destinate vânzării accelerate cu reducerea prețului total sau parțial a stocurilor instalației, ca urmare a concurenței de cauze care determină întreruperea vânzării sau activității în fabrică

; În sensul aplicării prezentului decret-lege se aplică următoarele definiții:

a) „Prețul cel mai mic anterior”, prețul cel mai mic la care produsul a fost vândut în ultimele 30 de zile consecutive anterioare aplicării reducerii de preț;

b) „Procent de reducere”, procentul de reducere în raport cu prețul cel mai mic practicat anterior sau, în cazul unui produs necomercializat anterior de agentul economic din respectiva unitate, în raport cu prețul care urmează să fie perceput după perioada de reducere. .

c) „produse agricole și alimentare perisabile”: produse agricole și alimentare care, prin natura lor sau prin faza lor de prelucrare, riscă să înceteze să mai fie eligibile pentru vânzare în termen de 30 de zile de la data recoltării, producției sau prelucrării.

3 - Sunt permise numai practicile comerciale cu reduceri de preț în modul prevăzut la art

Articolul 4 

Informații pentru concurență loială în vânzarea cu reducere de preț

1 - În vânzarea cu reducere de preț, tipul de vânzare, tipul de produse, cel mai mic preț practicat anterior, precum și data începerii și perioada de durată.

2 - Este interzisa vanzarea produselor achizitionate dupa data inceperii vanzarii cu reducere de pret, chiar daca pretul acestora va fi acelasi cu pretul din perioada de reducere.

3 - [Revocat].

4 - [Revocat].

5 - In sensul prevederilor alin.1, in cazul unei cresteri treptate si neintrerupte a reducerii de pret, cel mai mic pret aplicat anterior este considerat a fi cel anterior aplicarii primei reduceri de pret.

6 - Prevederile alin. 1 nu împiedică operatorul economic să facă anunţuri generice sau declaraţii de reduceri de preţ în comunicările publicitare.

Articolul 5 

Preț de referință

1 - Reducerea de preț anunțată trebuie să fie reală, cu referire la cel mai mic preț aplicat anterior de același produs sau , în cazul unui produs necomercializat anterior de agentul economic, cu referire la prețul care urmează a fi aplicat după perioada de reducere.

2.- (Revocat.) 

3.-Pretul care se aplica in vanzarea cu reducere de pret trebuie sa respecte prevederile regimului juridic al practicilor restrictive ale comertului individual in legatura cu vanzarile in pierdere, aprobat prin decret-lege. 

4 - Vanzarea cu reducere de pret sub forma de vanzare la solduri si lichidari este exclusa din prevederile numarului anterior.

5 - Este la latitudinea operatorului economic să documenteze cel mai mic preț practicat anterior și, în cazul în care sunt utilizate condiții mai avantajoase decât cele utilizate în perioadele de vânzare fără reducere de preț, să demonstreze că avantajul este real și realizabil

6 - În cazul produselor agroalimentare perisabile sau în termen de patru săptămâni de la data expirării, reducerea de preț anunțată trebuie să fie reală cu referire la cel mai mic preț practicat anterior în ultimele 15 zile consecutive în care produsul a fost pus în vânzare. sau pe perioada totală de disponibilitate a produsului pentru public, oricare dintre acestea este cea mai scurtă.

Articolul 5-A 

Comparația reală

1 - Comparația cu prețul de referință trebuie să fie clară și să respecte următoarele:

a) Utilizarea aceleiași unități de măsură, pe care o permite a practica pretul in vanzarea cu reducere de pret se exprima intr-o unitate de masura mai mica decat unitatea cu care se compara;

b) Este interzisă compararea produselor în aceeași stare, sau compararea mărfurilor vândute la pachet cu valoarea unitară a fiecărui produs care le integrează.

2 - În cazul produselor introduse pentru prima dată pe piață, ori de câte ori se anunță prețul care urmează să fie aplicat după încheierea perioadei de vânzare cu reducere de preț, operatorul economic trebuie să demonstreze că acest preț este efectiv perceput într-un termen rezonabil. în cele trei luni de la promovare.

:

în formularea actuală, se îndeplinesc următoarele cerințe:

a) Afișele, etichetele sau listele de prețuri trebuie să prezinte clar noul preț și cel mai mic preț aplicat anterior, fără a aduce atingere indicației suplimentare și facultative a procentului de reducere;

b) În cazul unui set de produse perfect identificate, în locul noului preț se poate indica procentul de reducere aplicat uniform sau un preț unic pentru setul în cauză, menținându-se prețul inițial pentru produsele care îl compun. .;

c) În cazul lansării unui produs necomercializat anterior de către agentul economic, trebuie incluse prețul promoțional și prețul efectiv de perceput la sfârșitul perioadei promoționale;

d) In cazul vanzarii de produse cu conditii promotionale, cel mai mic pret practicat anterior si pretul promotional, perioada respectiva de durata si, eventual, tarifele aferente, in lumina prevederilor decretului-lege  din 2 iunie, în formularea actuală.

Articolul 7 Obligațiile comerciantului

1 - Când stocurile unui anumit produs sunt epuizate, cu indicarea tipului și a mărcii, comerciantul este obligat sa anunte epuizarea acestora si sa incheie operatiunea de vanzare respectiva cu reducere de pret. 

2 - Comerciantul este obligat sa accepte toate mijloacele de plata disponibile in mod normal, neputand efectua nicio modificare a pretului aplicat produsului in functie de mijlocul de plata utilizat.

Articolul 8 

Înlocuirea

Comerciantul poate, de comun acord cu consumatorul, înlocui produsul achiziționat, indiferent de motiv, cu condiția ca

: stabilirea de către consumator;

b) Dovada relativă de cumpărare se prezintă cu indicarea expresă a posibilității de înlocuire a produsului;

c) se efectuează cel puțin în primele cinci zile lucrătoare de la data achiziției și fără a aduce atingere aplicării regimului juridic al garanțiilor pentru bunurile de consum menționat în decretul-lege nr. Octombrie.

Articolul 9 Produse defecte

1 - Vânzarea produselor defecte trebuie făcută publicitară fără ambiguitate prin intermediul unor semne sau etichete. 

2 - Produsele defecte trebuie expuse intr-un loc amenajat in acest scop si separat de vanzarea altor produse. 

3 - Produsele defecte trebuie să aibă o etichetă care să indice cu exactitate defectul respectiv. 

4 - Nerespectarea prevederilor numerelor 2 si 3 atrage obligatia inlocuirii produsului cu altul cu acelasi scop sau restituirea contravalorii respective, la prezentarea dovezii de cumparare aferente.

Articolul 10 

solduri

1 - Vânzările de solduri se pot efectua în orice moment al anului, cu condiția să nu depășească un total de 124 de zile pe an.

2 - Este interzisa vanzarea produselor achizitionate expres in acest scop, presupunand, in aceasta situatie, produsele achizitionate si primite in unitatea comerciala pentru prima data sau in luna premergatoare perioadei de reducere.

3.- (Abrogat.) 

4.-În vânzările pentru vânzare trebuie respectate prevederile articolelor 4 până la 9 din prezentul decret-lege.

5 - Vânzările pentru vânzare sunt supuse unei declarații emise de operatorul economic adresată Autorității pentru Siguranța Economică și Alimentară (ASAE), cu cel puțin cinci zile lucrătoare în avans, prin Portalul „e. Portugalia”, care trebuie să conțină:

a ) Identificarea și domiciliul comerciantului sau sediul social al societății;

b) adresa afacerii și, în cazul vânzării la distanță, adresa electronică a paginii (URL);

c) codul fiscal;

d) Indicarea datei de începere și de încheiere a perioadei bugetare în cauză.

Articolul 11 

​​Promoții

1 - Promoțiile pot fi efectuate oricând comerciantul consideră că este potrivit.

2 - La promotii trebuie respectate prevederile articolelor 4-9 din prezentul decret-lege.

Articolul 12 Soluţionarea

1 - O vânzare de produse în lichidare are loc în unul din următoarele cazuri:

a) vânzarea efectuată cu respectarea unei hotărâri judecătoreşti;

b) încetarea totală sau parțială a activității comerciale;

c) Schimbarea sediului;

d) Vânzarea sau transferul de exploatare a unității comerciale;

e) execută lucrări care fac imposibilă practica comercială în înființare în perioada de execuție a acestora; 

f) Prejudiciu cauzat, total sau parțial, depozitului din cauza de forță majoră. 

2 - În lichidare, trebuie respectate prevederile articolelor 4 la 9.

Articolul 13 

Declarația de lichidare

1 - Fără a aduce atingere prevederilor lit. a) alin.1 a articolului precedent, vânzarea sub formă de lichidare este prealabilă declarație emisă de operatorul economic adresată ASAE, prin Portalul „e.Portugal”.

2 - Declaratia la care se face referire la numarul precedent se transmite la AXIS cu pana la 15 zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea decontarii, care cuprinde:

a) Identificarea si adresa comerciantului sau societatii-mama;

b) adresa afacerii și, în cazul vânzării la distanță, adresa electronică a paginii (URL);

c) codul fiscal;

d) Fapte care justifică executarea lichidării;

e) Identificarea produselor care urmează a fi vândute;

f) Indicarea datei de începere și de încheiere a perioadei de decontare, care nu trebuie să depășească 90 de zile.

3 - Lichidarea produselor trebuie să se efectueze în unitatea în care sunt comercializate în mod obișnuit, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din cauza lucrărilor, privării de posesie a spațiului în cauză, sau din orice alt motiv practic sau legal.

4 - In cazul in care nu se poate proceda la lichidarea in termenele la care se refera numarul anterior, operatorul va informa ASAE despre cauzele care o impiedica.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

emag

emag

Persoane interesate